หลากวิธีลดภาษี

หลากวิธีลดภาษี

การลดภาษีนั้นมีหลากหลายวิธีตัวอย่างวิธีในการลดภาษีมีดังนี้
1. การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ "RMF" เมื่อเราลงทุนไม่เกิน 15% ของเงินเดือน รวมกัน
ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปี รัฐบาลให้หักภาษีเท่ากับว่ารัฐบาลคืนเงินภาษีให้ หลายท่านได้คืนปีหนึ่งนับเป็นหมื่นๆ คนที่ได้คืนเงินมาก ได้ปีละเป็นแสนทีเดียว

2. การ "ซื้อประกันชีวิต" กับบริษัทที่มีสำนักงานในประเทศไทย และกรมธรรม์นั้นอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ก็เป็นอีก วิธีหนึ่งที่ท่านจะคืนภาษีเหมือนกัน โดยจะได้ลดหย่อนภาษีได้อีก 5 หมื่นบาทต่อปี ซึ่งท่านที่มีรายได้สูงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี 30% และเมื่อท่านซื้อประกันชีวิตปีนี้ หักภาษีได้ 50,000 บาท เท่ากับท่านจ่ายค่าเบี้ยประกันจริงๆ เพียง 35,000 บาท เท่ากับว่าได้รับการลดหยด 15,000 บาท
การซื้อประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการให้ความคุ้มครองให้กับตัวท่านแล้ว ก็ยังเป็นการสร้างนิสัยการ
ออม อย่างสม่ำเสมอไปด้วยในตัวเพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขายในเมืองไทยแทบทุกกรมธรรม์มีการออมเงินรวมอยู่ด้วยและก็ยัง ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมในการลดหย่อยภาษีอีกต่างหาก ค่าเบี้ยเลี้ยงประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละครึ่งปีครึ่งหนึ่งก็เป็นเงิน ออมของท่าน อันนี้ก็เป็นวิธีการลดภาษีอีกวิธีหนึ่ง

3. นำเงินไปลงทุน "ซื้อบ้าน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ใช้อยุ่อาศัยเองหรือได้ใช้งาน แทบทุกคนไม่มีเงินพอที่จะจ่ายสด ก็ต้องไปกู้เงินจากธนาคาร จากนายจ้าง หรือจากกองทุนต่างๆ เราจะใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินกู้นี้ไปหักภาษีได้ปีละ ลักษณะของการหักภาษี ซื้อบ้านนี่ก็คล้ายๆกับการซื้อประกันชีวิต กล่าวคือ ท่านจ่ายดอกเบี้ยไป 50,000 รัฐบาลก็ลดภาษีให้ท่าน 50,000 บาท ถ้าท่านเสียภาษีในอัตรา 20% ก็เท่ากับว่า รัฐบาลก็จะคืนภาษีให้ท่าน 10,000 บาท แต่ถ้าท่านเสียภาษีในอัตราที่สูงถึง 7% รัฐบาลก็คืนให้ท่านเกือบ 20,000 บาททีเดียว

4. การลดภาษีวิธีที่สี่ก็คือ "การบริจาค" การกุศลชีวิตของคนเราจะมีความสุขได้มากขึ้น หากเรามีรายได้มากแล้ว การบริจาคก็เป็นสิ่งดี ที่เราน่าจะแบ่งปันให้กับสังคม เพราะบางทีคนเราก็ไม่ได้รับโอกาสเท่ากันไปซะหมด ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลหรือในด้านอื่น ๆ ก็ตาม นอกจะได้ช่วยเหลือสังคมและได้บุญกุศลแล้ว รับบาลเองก็จัดให้มีการลดหย่อน ภาษีให้ท่านอีกด้วย เมื่อท่านจะไปบริจาคเงินเพื่อการกุศล

วิธีลดภาษีทำอย่างไร
สมมุติว่าท่านอยากจะหักภาษีในปีนี้ ท่านต้องบริจาคเงินให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม และท่านต้องเลือกบริจาคให้กับองค์กรที่รัฐเขาประกาศ "รับรอง" ไว้ อาทิเช่น มูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เกือบ 500 แห่ง วัดวาอารามของทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวัดไทย โบสถ์ฝรั่ง หรือมัสยิด ก็นำมาหักภาษีได้ทั้งนั้น และที่สำคัญท่านจะต้องของใบเสร็จด้วย เพราะว่ากรมสรรพากรจะถือว่าใบสำเสร็จมีความสำคัญ และใบเสร็จจะต้องลงว่าบริจาคเป็นเงิน ไม่ใช่สิ่งของ เช่น วัดวัดหนึ่งขาดแคลน โต๊ะและเก้าอี้ ท่านบริจาคเงินไป 10,000 บาทเพื่อให้วัดนำไปจัดซื้อ ทางวัดต้องออกใบเสร็จให้ว่าบริจาคเงินไป 10,000 บาท
เพื่อนำไปซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ไม่ใช่ บริจาคโต๊ะและเก้าอี้มูลค่า 10,000 บาท เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องจดจำ และยังมีข้อสังเกตอยู่อีกคือ ท่านจะหักภาษีได้ไม่เกิน 10% ของยอดรายได้ ดังนั้น หากมียอดรายได้ 1,000,000 บาท ยอดบริจาคที่จะนำมาหักภาษีก็คือ 100,000 บาท เว้นแต่หากท่านใจบุญมาก ๆ ก็สามารถบริจาคเกิน 10% ได้แต่จะไม่นำสวนเกินมาคิด รายละเอียดในการลดหย่อนภาษียังอยู่อีกมาก และยังมีอีกหลายวิธี อยากให้ท่านได้ลองศึกษาและนำมาใช้กัน

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความ