สำนักงานอัยการพิเศษ รับสมัคร Web Designer (บัดนี้ถึง 1 พ.ค. 52)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
-มีความสามารถในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ภาษา
Html ได้
-สามารถดูแลเว็บไซต์และวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี
-หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP และ
MySQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิชาการ ชั้น 3 สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2515-4179-85 ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น: