ฝ่ายสรรหาบุคคลากรพิจารณา Resume อย่างไร

เมื่อได้รับ Resume ที่ผู้สมัครส่งมาแล้วนั้น สิ่งต่อมาที่ HR ทำก็คือคัดเลือก Resume โดยเริ่มจากการอ่าน คัดที่เขียนผิดหรือใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องออกก่อน แล้วก็ตรวจดูข้อพลาดอื่น ๆ ที่ทำให้เห็นถึงข้อบกพร่องของผู้สมัคร

- E-Mail Address
บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญและประมาทในเรื่องนี้ คุณควรส่ง E-Mail จากชื่อ E-Mail ที่มีความเหมาะสม ลองคิดดูว่าหากคุณได้รับ E-Mail จาก sexygirls@gmail.com
โดยแนบ Resume มาด้วยมันคงไม่เหมาะสมแน่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
E-Mail Address อีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ E-Mail ขององค์กรที่ตนทำงานอยู่ส่งมาให้ มันแสดงถึงหลาย ๆ สิ่งหลายอย่าง เป็นการผิดหลักจริยธรรมของคนทำงาน ซึ่งมีความไม่เหมาะสมอย่างมาก

สิ่งที่ใส่เข้าไปใน Resume
บางคนมีความภูมิใจกับผลงานหรืองานอดิเรกของตน เช่น เคยแข่งกีฬาชนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์ใน Resume คุณควรใส่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้น ๆ หากรางวัลทางด้านกีฬาเกี่ยวข้องกับงานของคุณคุณก็สามารถใส่มันลงไปได้เหมือนกัน การใส่รายละเอียดในงานอดิเรกของคุณไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่สิ่งสำคัญของมันก็คือ อย่าใส่มากจนเกินไป บริษัทกำลังมองดูคุณสมบัติของคุณว่าเหมาะกับงานเพียงไร ไม่ใช่งานอดิเรก
และที่มักพบใน Resume แย่ ๆ ก็คือการใช้รูปประโยคที่ยืดยาว จนเกินไปและการโอ้อวดก็ต้องระมัดระวัง การแสดงคุณสมบัติและความสามารถนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกินจริงจนดูเป็นการโอ้อวด Resume ที่ดีจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน แสดงความเป็นตัวตนของคุณ ด้วยข้อความที่กระชับ
เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เขียนต้องสะท้อน Resume ของตนให้ได้ว่าเขานั้นมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ตัดสินเลือกเราได้ง่ายขึ้น การใช้คำศัพท์บางตัวที่จำเป็นต้องใช้เพื่ออธิบายถึงความเสร็จของงาน ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนบางคนชอบใช้เพื่อให้ดูมีความรู้ความสามารถอยู่จริง

รูปแบบ
Resume นั้นควรทำออกมาให้มีรูปแบบที่อื่นง่าย ถ้าเป็นรูปแบบ Resume ที่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ต้องดูว่าเขาเอาใจใส่ในการทำ Resume นั้นมากน้อยเพียงใด เป็นเพียงการ copy มาจากตัวอย่าง Resume ที่มือยู่ในอินเตอร์เน็ตทั่ว ๆ ไปหรือไม่ คุณควรพิจารณา Resume อย่างระมัดระวัง เพราะบางสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่โรยหน้าออกมาให้ดู เพราะหากคัดเอา Resume ที่ไม่ดีเข้ามานัดสัมภาษณ์แล้วก็เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่มีความคิดเห็น: