จุดอ่อน จุดแข็ง ความได้เปรียบ เสียเปรียบ

จุดอ่อน จุดแข็ง ความได้เปรียบ เสียเปรียบ

ต้องเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่สมรภูมิการรบก่อน เพื่อรอคอยข้าศึกจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ต้องไม่ลำบาก วุ่นวาย เพราะพื้นที่ถูกข้าศึกจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ต้องไม่ลำบาก วุ่นวาย เพราะพื้นที่ถูกข้าศึกจับจองยึดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ต้องการชัยชนะ ในการรบ ต้องเคลื่อนกำลังเข้าพื้นที่สมรภูมิก่อน อย่าเพิ่งข้าโจมตีข้าศึก ต้องทำให้ข้าศึกเคลื่อนกำลังมาหาเรา ต้องทำให้เขาคิดว่า จะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนกำลังในครั้งนี้ ต้องทำให้เขาคิดว่า จะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่กำลังในครั้งนี้ ต้องทำให้ข้าศึกเกิดความระแวง ไม่กล้ายกำลังเข้ามา ต้องทำให้เห็นว่า จะเกิดอันตราย หากบุกเข้ามาจู่โจม ต้องทำให้ข้าศึก เกิดความอ่อนล้า เบื่อหน่าย หากแข็งแรง สดชื่น ต้องทำข้าศึกเกิดหิวกระหาย หากยังอิ่มหนำสำราญกันอยู่ ต้องทำให้ข้าศึกไม่อยู่นิ่งเฉย หากต้องการพักผ่อนออกแรง

ต้องเดินทัพไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องเร่งรีบ เพราะไม่มีศัตรูคอยก่อกวน ต้องรีบเร่งโดยเร็ว อย่าชักช้า หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความคุ้นเคย ต้องไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะไม่ถูกซุ่มโจมตีจากการเดินทัพที่ยาวไกล ต้องเดินทัพในเส้นทางที่ปราศจากผู้คนและศัตรู ต้องได้ชัยชนะในการเข้าโจมตีทุกครั้ง ต้องเข้าโจมตีในจุดที่ไม่มีการต่อสู้หรือป้องกัน ต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้ให้ดี เมื่อจะเป็นฝ่ายตั้งรับ ต้องป้องกันในจุดที่ข้าศึกโจมตีไม่ได้ หรือไม่มีช่องว่างเลย

ต้องทำการรบอย่างหนักหน่วง รวดเร็ว หากจะเข้าจู่โจม ต้องทำให้ข้าศึกไม่รู้ว่าป้องกันตรงไหน จะป้องกันอย่างไร หากต้องตั้งรับป้องกัน ต้องทำให้ข้าศึกไม่มีหนทางที่จะเข้าโจมตีได้อีกเช่นกัน
ต้องมีกลยุทธ์ที่ลึกลับ จนไม่มีใครล่วงรู้ความลับอันสุดยอดนี้ได้ ต้องจู่โจมไปถึงอย่างไร้ร่องรอยและรูปแบบ ต้องไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้ ต้องเข้าประชิดตัวอย่างเงียบเชียบ ปราศจากเสียง ต้องสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ได้เปรียบด้วยความชำนาญ

ต้องรุกเข้าไปในที่ที่เขาไม่สามารถต้านทานได้ ต้องบุกเข้าไปตรงจุดอ่อนเปิดอยู่ ต้องไม่มีใครกล้าติดตาม หากจะถอนกำลัง ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนศัตรูสู้ไม่ได้ไล่ไม่ทัน
ต้องไม่ฝ่ายกำหนดยุทธวิธีในสมรภูมิการรบ ต้องระวังข้าศึกที่ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพง หรือในคู สนามเพลาะที่ขุดลึก ต้องไม่โจมตีซึ่งๆหน้าเพื่อหวังจะได้ชัยชนะ ต้องโจมตีจุดที่ข้าศึกต้องจำใจออกมาช่วยกันสู้รบ ต้องหลีกเลี่ยงละเว้น การรบที่ไม่พึงประสงค์หรือต้องการให้เกิด ต้องแบ่งเขตการรบออกเป็นส่วนๆและหาทางป้องกัน ต้องไม่เปิดโอกาส หรือช่องว่างให้ข้าศึกมีชัยเด็ดขาด ต้องหาทางให้ข้าศึกเข้าโจมตีจุดที่เราเตรียมพร้อมและเข้มแข็งที่สุด

ต้องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทั่วถึง ต้องผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อข้าศึกแตกแยกออกเป็นหน่วยย่อย ต้องมีอำนาจในการรบเหนือกว่า เมื่อรวมกำลังกันแล้ว ต้องทำให้ข้าศึกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้อ่อนแอลง ต้องเอากำลังที่ผนึกกำลังกันดีแล้ว บดขยี้กองกำลังส่วนน้อยให้ได้ ต้องได้เปรียบกว่า หากเป็นกองกำลังที่ใหญ่กว่า ต้องค่อยๆจัดการกลุ่มย่อยกลุ่มต่อๆไปอีก ต้องทำอย่างนี้ทีละกลุ่ม ชัยชนะก็อยู่ในมือแล้ว

ต้องรักษาความลับในการเคลื่อนกองกำลังเข้าสู่สมรภูมิ โดยไม่ให้ใครรู้ ใครเห็น ต้องไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม หรือข้าศึกศัตรูล่วงรู้ ต้องบีบบังคับให้ต้องกระจายกำลังออกป้องกันพร้อมๆกันหลายๆจุด ต้องทำให้ข้าศึกกระจายออกหลายจุด เพื่อเตรียมป้องกัน ต้องสามารถเลือกจุดที่จะเข้าโจมตีได้ง่ายขึ้น ต้องเน้นจุดที่ข้าศึกมีกำลังอยู่เบาบางและอ่อนแอมาก

หากข้าศึกส่งทหารไปอยู่แนวหน้า กองกำลังด้านหลังก็จะอ่อน หากเพิ่มกำลังไปอยู่กองหลัง กองหน้า
จะเกิดปัญหา หากเพิ่มกำลังไปอยู่ทางปีกขวา ด้านซ้ายก็จะเกิดช่อง หากหนุนไปอยู่ปีกซ้าย ปีกขวาก็ไม่ได้ระมัดระวังเต็มที่ เมื่อไม่รู้ว่าจะถูกโจมตีที่จุดไหน ด้านใด ก็ต้องเตรียมตั้งรับทุกด้าน ดังนั้น จึงเกิดช่องว่างที่เราจะเข้าบุกโจมตีได้โดยง่ายดาย

เมื่อข้าศึกมีจุดอ่อน ต้องเตรียมกำลังเข้าจู่โจม เมื่อข้าศึกมีกำลังเข้มแข็ง ต้องทำให้เขาคอยระวังการเข้าโจมตีของเรา ต้องรู้จักสมรภูมิการรบให้รู้แจ้งแทงตลอด ต้องรู้ช่วงจังหวะเวลาของข้าศึก ต้องสามารถเคลื่อนกำลังไพร่พลเข้าสนามรบได้ ระยะทางยาวไกล และย่อมมีชัยในการรบ

เพราะข้าศึกไม่รู้สภาพของสมรภูมิการรบ เพราะไม่รู้ถึงช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ปีกซ้ายก็มิอาจเคลื่อนไปช่วยปีกขวาได้ ปีกขวาก็ไม่สามารถออกไปหนุนปีกซ้ายได้เช่นกัน
แนวหน้าก็ไม่อาจช่วยแนวหลัง แนวหลังก็ไม่สามารถช่วยแนวหน้า กองหนุนทีอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล เพราะความไม่รู้ในสมรภูมิการรบ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงไกลเกินเอื้อม
ต้องควบคุมการใช้กำลังไพร่พลให้ดี แม้ข้าศึกจะมีจำนวนมากมายมหาศาล แต่อาจไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย หากจำนวนกำลังอันมากมายนั้นไม่ช่วยให้เกิดชัยชนะในการรบ

เราบอกว่า เมื่อจะรบ ต้องได้ชัยชนะ หากข้าศึกมีกำลังมาก ก็ไม่อยากสู้รบ หากเราสถานการณ์การได้เปรียบเอาไว้ได้
เมื่อจะเกิดยุทธวิธี ต้องรู้จุดแข็ง และจุดอ่อนให้ถ่องแท้ เมื่อลงมือทำตามแผนที่วางไว้ ต้องรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ เมื่อเข้าไปมีบทบาทควบคุมสถานการณ์ในสนามรบ ต้องรู้จุดที่อันตราย และจุดที่จะเกิดชัยชนะ เมื่อเข้าสู่สมรภูมิการรบ ต้องรู้กำลังไพร่พลว่าควรมีมากหรือมีน้อยเท่าใด
แม้การกำหนดบทบาทและรูปแบบในสนามรบจะเป็นเรื่องสำคัญ หากเข้าสู่สนามรบอย่างไร้รูปแบบ หรือรีบด่วนรวดเร็วอย่างไร้ร่องรอย แม้แต่หน่วยสอดแนม หรือจารชนที่หาข่าว ก็ไม่รู้แจ้ง แม้แต่กองทัพของข้าศึกที่ชาญฉลาด ก็ไม่ล่วงรู้ และไม่สามารถวางแผนโจมตีได้ จะเข้าสู่สนามรบอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อมีกำลังเหนือกว่า อย่าให้ฝ่ายตรงข้ามล่วงรู้ความเคลื่อนไหว จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ ชัยชนะไปก่อนแล้ว อย่าให้ใครล่วงรู้ถึงแผนการรบ ว่าเรารบอย่างไร จงรบให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด อย่าให้ฝ่ายตรงข้ามหวนคืนกลับมาได้อีก ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการรบ ให้มีความหลากหลายเพื่อชัยชนะ

ต้องบริหาร จัดการกองกำลังในสนามรบให้เหมือนกับน้ำ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงตามสิ่งที่รองรับมัน ต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการรบได้เหมือนเช่นกับน้ำ
ต้องหลีกเลี่ยงเข้าปะทะจุดแข็ง ต้องเข้าโจมตีจุดที่อ่อน ต้องปรับตัวตามรูปแบบ เหมือนน้ำที่ปรับตามพื้นดินที่รองรับ และที่มันไหลผ่าน ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในการรบเช่นกัน

เริ่มต้นการสงครามอย่างไร้รูปแบบ เหมือนเช่นกับน้ำ ที่ไม่มีรูปทรงแน่นอน หากปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็น่าจะได้ชัยชนะ เป็นการรบแบบไร้รูปแบบ ไร้ร่องรอย เหมือนจอมยุทธ์ไร้เงา
ต้องเข้าสู่สนามรบทั้ง 5 ประเภท ด้วยยุทธวิธีการรบที่ไม่เหมือนกัน ต้องใช้ดิน ฟ้า อากาศ ในแต่ละฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันให้เกิดประโยชน์ ต้องเลือกใช้วัน เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ต้องรู้จักใช้ช่งวจังหวะเวลาให้ได้ชัยชนะที่เร็วและสั้นที่สุด

จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบ
คุณต้องทำอะไรล้ำหน้ามากกว่าคู่แข่งขันของคุณ ด้วยการยึดหัวหาด (ลูกค้า) ให้ได้ก่อนคู่แข่งขัน หากคู่แข่งขันยึดได้ก่อนแล้ว อย่าผลีผลามเข้าไป

เป้าหมายของคุณ คือ การขายให้สำเร็จ จงใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ อย่าเสียเวลาเปล่าในเรื่องของการแข่งขันโดยไม่จำเป็น คุณต้องรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้าอยากพบ อยากซื้อกับคุณ คุณต้องมีข้อเสนอ ที่ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด คุณก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ คุณจะทำให้คู่แข่งขันเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ถ้าลูกค้ามีความสะดวกสบายอยู่แล้ว ต้องทำให้เกิดความลำบาก ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่แล้ว ต้องทำให้อยากมี อยากได้ ความพึงพอใจมากขึ้นอีก ถ้าลูกค้ามีความเฉื่อยชา ต้องทำให้ลูกค้าตัดสินใจ

คุณต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่เดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป คุณต้องรีบฉวยจังหวะโอกาส ในสนามแข่งขันก่อนคู่แข่งขัน คุณจะสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในการขายได้โดยง่าย คุณต้องค้นหาปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ คุณจะสามรถปิดการขายได้ทุกกรณีที่คุณอยากทำ คุณต้องช่วยเหลือ หรือ แก้ไขปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่ คุณต้องรู้จักรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ตลอดไป คุณต้องไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลยแม้แต่นิดเดียว

คุณต้องอาศัยประสบการณ์ในการขาย ทำให้ลูกค้าอยากซื้อเป็นที่สุด คุณต้องเสนอสิ่งที่ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากกว่าที่คู่แข่งเสนอหรือคิดไม่ถึง
คุณต้องรู้จักใช้วิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณตลอดไป คุณต้องไม่ควรเปิดช่องว่างใดๆให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงด้วย

คุณต้องมีวิธีการนำเสนอที่ชาญฉลาด และแนบเนียน คุณต้องไม่ให้ลูกค้าเดาใจคุณได้โดยง่าย ว่าคุณจะเสนออะไรให้เขา คุณต้องไม่รีบด่วนเปิดไต๋สิ่งที่คุณจะเสนอ คุณต้องไม่ให้คู่แข่งล่วงรู้ว่า ใครคือลูกค้าที่คุณกำลังจะไปเสนอขาย คุณต้องล่วงรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าสนใจ และคิดอยู่ในใจ

คุณต้องขายในจังหวะที่ลูกค้าเปิดช่องเปิดโอกาสในจุดที่ลูกค้ายอมรับ คุณต้องจ้ำจี้จุดสำคัญที่ลูกค้ากำลังคิด และต้องการความช่วยเหลืออยู่ ต้องรีบถอนตัวหรือเปลี่ยนเรื่องคุย หากจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งได้ ต้องปรับท่าทีให้เหมาะสมจนลูกค้าไม่สามารถจะโต้แย้งขัดขืนได้

ต้องสามารถกำหนดสถานการณ์ หรือบรรยากาศ ในการเสนอขาย เพื่อไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ลูกค้าอาจจะปิดบัง หรือไม่เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ อย่าเพิ่งรีบเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หากเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม แต่ต้องพยายามค้นหาสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ หรือต้องการให้ได้ก่อน อย่าวสร้างปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดๆกับลูกค้าเป็นอันขาด คุณต้องป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันมาแย่งชิงลูกค้าคุณ อย่าทิ้งช่องว่างหรือช่องโหว่ จนทำให้คู่แข่งขันมีโอกาสเข้ามาเสนอขายสินค้าของคุณ คู่แข่งขันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณปิดการขาย หรือลูกค้าตัดสินใจซื้อจากคุณเรียบร้อยแล้ว

ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆจากลูกค้าและปรับตัวให้สอดคล้อง ต้องพยายามค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้พบโดยเร็ว ต้องมุ่งมั่นและเข้าให้ตรงจุด จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยาก เมื่อลูกค้าต้องการรู้อะไรหลายๆอย่าง แสดงว่าเขามีความต้องการหลายด้าน คุณต้องใส่ใจในความต้องการทั้งหลายเหล่านั้นของเขา ต้องใช้เวลาที่คุณมีอยู่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญของคุณในการให้ข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญต่อเขา ต้องเสนอแนะทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย อย่าหักโหม ต้องเสนอแนะให้ลูกค้าทำทีละอย่าง แก้ปัญหาทีละจุด อย่าโลภ

คุณต้องระวังรักษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า แผนงานและข้อเสนอของคุณให้ดีอย่าแพร่งพราย ต้องไม่ให้คู่แข่งขันของคุณล่วงรู้ได้ ต้องพยายามหาแง่มุมในการแข่งขัน แย่งชิงลูกค้าทุกกรณี ซึ่งจะทำให้คู่แข่งขันต้องพะว้าพะวังกับสิ่งที่คุณทำ แล้วจึงหาจุดที่เป็นช่องว่างหรือจุดที่คุณได้เปรียบ ชี้ให้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับ ซึ่งคู่แข่งขันไม่สามารถจะเอาชนะหรือโต้แย้งคุณได้

ถ้าคู่แข่งขัน เน้นที่ราคา คุณต้องเสนอคุณภาพที่เหนือกว่า ดีกว่า ถ้าคู่แข่งขันเน้นที่คุณภาพ คุณต้องเสนอเรื่องราคาที่ต่ำกว่า ถ้าคู่แข่งขันเน้นที่ความรวดเร็ว คุณต้องเสนอเรื่องความแม่นยำถูกต้อง ถ้าคู่แข่งขันเน้นที่ความแม่นยำถูกต้อง คุณต้องเสนอเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุที่เขาไม่รู้จุดยืนและรายละเอียดของคุณ เขาก็จะโจมตีคุณไม่ถูกจุด ไม่ตรงจุด พวกเขาอ้างว่าเหนือกว่าคุณทุกจุด ก็จะเกิดช่องว่างหรือจุดอ่อนหลายจุด ให้คุณโจมตีกลับได้โดยง่าย

ลูกค้าทุกคนมีปัญหา และความต้องการ คุณต้องตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อม คู่แข่งขันแต่ละรายต่างก็มีจุดแข็งด้วยกันทั้งสิ้น คุณต้องให้คู่แข่งขันโจมตีที่จุดแข็งของคุณเท่านั้น
คุณต้องรู้จุดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ คุณต้องรู้ว่าเมื่อไรลูกค้าจะซื้อ คุณถึงจะเอาชนะคู่แข่งขัน
รายอื่นๆได้

บางครั้งคู่แข่งขันไม่รู้จุดสำคัญของลูกค้า เขาไม่รู้ด้วยว่า คุณเสนอขายลูกค้าเมื่อไร ควรปล่อยให้เขาเสนอขายไปโดยลำพัง ตามที่เขาคิดและคาดหมายด้วยเหตุนี้ เขาจึงไม่มีเหตุผลพอที่จะสามารถทำให้ลูกค้าตัดสอนใจซื้อได้ เขาอาจเสนอขายในสิ่งที่ลูกค้าไม่เห็นคุณค่า และอยากได้ ซึ่งทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และไม่เกิดมรรคผลอะไรเลย ปล่อยให้เขาคุยโตโอ้อวดว่า เขามีสินค้าดีไปเพียงคนเดียว แต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้หรือต้องการ

คุณควรมุ่งเน้นในเรื่องคุณค่าที่ลูกค้าพึงมีพึงได้ คู่แข่งขันอาจมีอะไรมากมายหลายอย่าง แต่มันก็ไร้ประโยชน์ หากลูกค้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้น พึงระมัดระวังให้ดี คุณต้องมุ่งมั่นที่จะขายให้สำเร็จ คู่แข่งขันมีสินค้า บริการ และปัจจัยต่างๆหลากหลาย คุณต้องควบคุมสถานการณ์ในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า คุณควรรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ที่สำคัญของลูกค้าก่อนวางแผน คุณต้องรู้ว่า ควรพูดเมื่อใด ควรฟังเมื่อใดในการเสนอขาย คุณต้องรู้ว่า อะไรมีความสำคัญ หรือไม่สำคัญต่อลูกค้า คุณต้องรู้ว่า มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากหรือน้อย

สิ่งที่พึงปฏิบัติประการสำคัญสำหรับคุณคือ ต้องรู้จักยืดหยุ่นหรือปรับตัว ต้องไม่เสนอขายอย่างตรงไปตรงมาแบบเดิมๆ แบบเดียว ต้องหลีกเลี่ยงการขายแบบไม่มีแบบแผนหรือเตรียมการล่วงหน้า ต้องไม่เปิดช่องว่างให้คู่แข่งขันโจมตีหรือวิจารณ์ข้อเสนอของคุณ ต้องมีจุดที่เหนือกว่า เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณเสนออะไรให้ลูกค้าบ้าง ต้องใช้ข้อได้เปรียบนี้ ที่จะทำให้ลูกค้าซื้อในโอกาสนี้ ต้องทำให้คู่แข่งขันมืดแปดด้านต่อไป ต้องไม่ให้รู้ จนกว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ควรรู้ด้วยซ้ำไปว่า ทำไมลูกค้าจึงซื้อจากคุณ ต้องมั่นใจว่า ข้อเสนอของคุณนั้น คู่แข่งขันไม่อาจจะเอาชนะได้ง่าย ต้องปรับข้อเสนอขายดังกล่าว ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่

คุณควรมีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลา เหมือนกับน้ำ ที่มีรูปทรงได้หลากหลายไม่จำกัด และมักจะไหลจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างเสมอ คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ทุกกรณี ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีจุดแข็ง แต่มุ่งโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งขัน น้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ หรือรูปทรงของภาชนะที่รองรับมัน คุณต้องเสนอสิ่งที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเช่นกัน

อย่าดันทุรังเสนอขายแบบไม่มีแบบแผน หรือการเตรียมการไว้ล่วงหน้า น้ำมีรูปทรงที่ไม่แน่นอน ตายตัว คุณจะประสบความสำร็จในการขายได้ถ้าคุณปรับตัวให้เข้ากันกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ต้องรู้จักสังเกตสัญญาณการซื้อของลูกค้าให้ดี

คุณควรมีแนวทางในการเสนอขายหลายรูปแบบ เพราะไม่มีช่วงจังหวะเวลา และข้อเสนอขายใด ที่จำเพาะเจาะจงตายตัว คุณต้องคิดหาลู่ทาง วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในงานการขายของคุณโดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น: